Produktgruppen anzeigen

Privacybeleid

ALSCO WORKING CLOTHING SERVICE GMBH
WWW.ALSCO.DE – STAND 24 mei 2018
We stellen uw interesse in onze website op prijs. Bescherming van uw privacy tijdens de verwerking
persoonlijke gegevens en de beveiliging van alle bedrijfsgegevens is een belangrijke zorg voor ons, die we
van onze bedrijfsprocessen. Hier informeren wij u in detail over de afhandeling van uw
Gegevens.

VERANTWOORDELIJK GEM. ART. 4 ABS. 7 EU-VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Alsco Professional Clothing Service GmbH
Claudiastraße 13
51149 Keulen
Duitsland
Telefoon: +49 221 98605-0
E-mail: ho@alsco.de
Website: www.alsco.de

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING VAN DE VERANTWOORDELIJKE
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf. U dit als volgt bereiken:
Dr. Ralf W. Schadowski
E-mail: datenschutz@alsco.de
Telefoon: +49 241 / 44688 25

AFDELING 1 RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

(1) Voor zover wij de betrokkene toestemming hebben gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens
Artikel 6, onder f), wordt gebruikt. 1 verlicht. een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag.
2.
contractant is de betrokkene, is vereist, artikel 6, lid 0, wordt gebruikt. 1 verlicht. b GDPR als rechtsgrondslag.
Dit geldt ook voor de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
(3) Voor zover de verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting
waaraan ons bedrijf onderworpen is, Art. 1 verlicht. c GDPR als rechtsgrondslag.
4.
de verwerking van persoonsgegevens is bestemd voor de toepassing van artikel 6, lid 3. 1 verlicht. d GDPR als
Rechtsgrondslag.
(5) Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen,
en zwaarder wegen dan de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene in de
het eerste belang, artikel 6, onder p. ) wordt gebruikt. 1 verlicht. f GDPR als wettelijke basis voor verwerking.

2 GEGEVENS WISSEN EN OPSLAGTIJD

1. De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de
geen opslag.
2.
wetgevers in EU-verordeningen, wetten of andere verordeningen waaraan de
verantwoorde personen, is voorzien.
3.
de voorgeschreven bewaartermijn, tenzij verdere opslag van de
gegevens voor de sluiting van een contract of de uitvoering van het contract.

AFDELING 3 INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

(1) In het volgende informeren wij over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk met u gerelateerd zijn, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres,
Gedrag.
(2) Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, wordt u op de hoogte gebracht van de
gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing). uw naam en telefoonnummer) die door ons zijn opgeslagen om
Vragen. We verwijderen de gegevens die in dit verband worden gegenereerd na de
opslag is niet langer nodig, of beperken de verwerking als juridische
bewaarverplichtingen.
(3) Als wij vertrouwen op inbedrijfstelling dienstverleners voor individuele functies van ons aanbod of als uw
willen gegevens gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen wij u hieronder in detail informeren over de respectieve
Informeer de processen. We vermelden ook de opgegeven criteria van de opslagtijd.
Verzameling van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website
Wanneer u de website alleen gebruikt in vormen van informatie, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins
informatie, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt
Verzonden. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons beschikbaar zijn
technisch gezien noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid van
(wettelijke basis hiervoor is art. 6 sec. 1 p. 1 lit. f GDPR):
• IP-adres
• Hostname
• Datum en tijdstip van het verzoek
• Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
• Toegangsstatus/HTTP-statuscode
• Hoeveelheid gegevens die in elk geval worden overgedragen
• Website van waaruit het verzoek komt (verwijzer)
• De specifieke pagina’s van onze website die u hebt bezocht
• Browser: type, versie en set taal
• Besturingssysteem: type en versie
• Als JavaScript is ingeschakeld, u ook:
Resolutie
Kleurdiepte
Grootte van het browservenster
Geïnstalleerde browserplug-ins
Gebruik van cookies
(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden er cookies op uw website weergegeven wanneer u onze website gebruikt.
Computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden gebruikt om te voldoen aan de
gekoppeld aan de gebruikte browser en waardoor de plaats die de cookie instelt, de
Informatie. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen uitvoeren op uw
Computer. Ze worden gebruikt om het internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken
Maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en werking hieronder worden toegelicht
Worden:
• Tijdelijke cookies (b)
• Permanente cookies (voor deze c)
• Flash cookies (voor dit doel f)
b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten:
met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om
meerdere aanvragen van uw browser naar de algemene sessie. Hierdoor kan uw
computers worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies zijn
wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.
c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die varieert afhankelijk van de cookie
kunnen onderscheid maken tussen hen. U de cookies op elk gewenst moment gebruiken in de beveiligingsinstellingen van uw browser
Verwijderen.
d) U uw browserinstellingen configureren op basis van uw wensen en bijvoorbeeld
cookies van derden of alle cookies. Zogenaamde “Third Party Cookies” zijn cookies die
zijn geplaatst derde partij, dus niet door de werkelijke website waarop u zich momenteel bevindt.
Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken.
e) We gebruiken cookies om u te identificeren voor vervolgbezoeken als u een account hebt bij
dat hebben we gedaan. Anders moet u opnieuw inloggen voor elk bezoek.
f) De gebruikte Flash-cookies worden niet verzameld door uw browser, maar door uw Flash-plug-in.
We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten, die op uw apparaat zijn opgeslagen. Deze objecten
de vereiste gegevens onafhankelijk van uw browser op te slaan en geen
automatische vervaldatum. U Flash-cookies instellen en verwijderen uit Adobe Flash
Player Settings Manager onder
http://www.macromedia.com/support/documentation/de/flashplayer/help/settings_manager07.html
Configureren. Als u de Flash-cookies niet wilt verwerken, u ook een
Installeer de bijbehorende add-on, bijvoorbeeld “Betere privacy” voor Mozilla Firefox
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer-cookie voor
Google Chrome. U het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door ze te gebruiken in uw
browser zitten in de prive-modus. Daarnaast raden wij u aan uw cookies en browsegeschiedenis regelmatig te controleren
Handmatig.

4 ANDERE FUNCTIES EN AANBIEDINGEN VAN ONZE WEBSITE

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan die u
kan gebruiken als u geïnteresseerd bent. Om dit te doen, moet u meestal andere persoonsgegevens verstrekken die we
voor het verrichten van de desbetreffende dienst en waarvoor de bovengenoemde beginselen voor de verstrekking van de
gegevensverwerking.
(2) Wanneer u contact opneemt met de dienstverlener via e-mail of via het contactformulier,
e-mailadres, uw naam en uw bedrijf en, als u het op een gegeven, uw adres, uw telefoonnummer en […]
door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden.
(3) In sommige gevallen gebruiken we externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze waren
zorgvuldig geselecteerd en gemandateerd, zijn gebonden aan onze instructies en zijn regelmatig
Gecontroleerd.
(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese
Economische Ruimte (EER), zullen wij u op de hoogte brengen van de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van de
Bieden.

AFDELING 5 RECHTEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

In het volgende verduidelijken we uw rechten op de betrokkene in overeenstemming met art. 15 GDPR. Deze rechten kunnen
en neem daarom rechtstreeks contact met ons op. Als u deze rechten op ons hebt,
we zullen er in detail mee rekening houden, rekening houdend met de
wettelijke eisen en eisen. Hiertoe kunnen wij aanvullende informatie van u verstrekken
Verzoek. De resultaten van onze audit en onze procedure voor het vervullen van uw verzoek worden naar u verzonden
in detail uit te leggen. Het is mogelijk dat wij niet volledig aan uw wensen in de
gewenste manier.
Dit is niet bedoeld om u te beletten uw rechten aan ons op te eisen, of aan ons in dit verband.
Vragen. Wij beantwoorden graag al uw vragen.
(1) Recht op informatie
U heeft het recht om op elk moment informatie bij ons op te vragen of en welke gegevens over u bij ons zijn
Verwerkt. Dit omvat ook informatie over de doeleinden van de verwerking, indien van toepassing op de ontvangers,
waaraan wij gegevens van u hebben verstrekt, de geplande opslagperiode en, indien van toepassing, informatie over de
de oorsprong van deze gegevens, tenzij we deze rechtstreeks van u hebben verzameld. Daarnaast heb je
het recht op een eenmalige gratis kopie van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens. Voor de
Wij behouden ons het recht voor om een passende administratiekosten in rekening te brengen voor de volgende exemplaren.
(2) Recht op correctie
U hebt het recht om bij ons de correctie van onjuiste gegevens die wij over u hebben opgeslagen, op te vragen
om te eisen. Dit omvat het recht om onvolledige persoonsgegevens te
Gegevens.
(3) Recht op verwijdering
U hebt het recht om bij ons de verwijdering van gegevens die wij over u hebben opgeslagen, op te vragen.
Als we gegevens van u hebben gepubliceerd, omvat dit ook onze verplichting om de
“Recht om vergeten te worden” overeenkomstig artikel 17, lid 1 2 GDPR rekening houdend met beschikbaar
technologie en de implementatiekosten van uw verwijdering verzoek alle links naar deze gegevens, alsmede kopieën of kopieën
replicaties van deze gegevens naar andere gegevens voor de verwerking van deze gepubliceerde
doorsturen van persoonsgegevens.
(4) Recht om de verwerking te beperken
U heeft het recht om de verwerking van gegevens die wij over u hebben, van ons te beperken
Opgeslagen. Daarna is de verwerking van deze gegevens alleen nodig met uw toestemming
of voor een paar doeleinden die bij wet zijn gedefinieerd.
5.
Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op het afweging van belangen, u
bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet
uitvoering van een contract met u is vereist, wat we in elk geval zullen doen in de volgende beschrijving van de
Functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u om de redenen
waarom we uw persoonsgegevens niet moeten verwerken zoals wij dat doen. In het geval van uw
gerechtvaardigd bezwaar, zullen we de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking
of om u onze dwingende redenen te tonen om de wet te beschermen, die we
doorgaan met verwerken.
Uiteraard u de verwerking van uw persoonsgegevens gebruiken voor reclame en
data-analyse op elk gewenst moment. U contact met ons opnemen via uw advertentie bezwaar via het bovenstaande
vermelde contactpaden.
(6) Recht op intrekking van toestemming voor gegevensbescherming
Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, u deze op elk gewenst moment intrekken. A
een dergelijke intrekking heeft invloed op de ontvankelijkheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u
voor ons.
(7) Recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht om informatie over u te verzamelen die u ons in een gestructureerde,
gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat met het oog op de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon.
Toevoegen. Dit omvat, op uw verzoek en rekening houdend met de bestaande technische
mogelijkheden ook de directe overdracht van ons naar de andere verantwoordelijke.

(8) Recht om beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van gegevens
om bij u te klagen.
(9) Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering
U hebt het recht om informatie te verstrekken over het bestaan van geautomatiseerde
Profilering in overeenstemming met art. 1 en 4 GDPR en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie
de betrokken logica, evenals de reikwijdte en de beoogde impact van een dergelijke
verwerking voor de betrokkene.

AFDELING 5 BIJZONDERE VORMEN VAN GEBRUIK VAN WEBSITES

1. Gebruik van onze webshop
(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het noodzakelijk dat u het contract sluit dat u
de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Voor de regeling
verplichte informatie die vereist is door de contracten zijn afzonderlijk gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. De
Wij verwerken de aan u verstrekte gegevens voor de verwerking van uw bestelling. Daartoe kunnen we
betaalgegevens over te dragen aan onze bank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 0. 1 p. 1 lit. b GDPR.
We kunnen de gegevens die u verstrekt ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten
uit onze portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen.
(2) Vanwege commerciële en fiscale vereisten zijn wij verplicht om te voldoen aan uw adres, betaling en
ordergegevens voor een periode van tien jaar. Na twee jaar nemen we echter een
beperking van de verwerking, d.w.z. Uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan de wettelijke
Verplichtingen.
(3) Om ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen,
het bestelproces wordt versleuteld met TLS-technologie.

SECTIE 6 WEBANALYSE

De wettelijke basis voor het gebruik van alle webanalysetools die in deze sectie worden genoemd, is
Art. 6 Abs. 1 p. 1 lit. f GDPR, d.w.z. het beschermen van onze rechtmatige belangen in overweging met de
belangen van onze websitebezoekers. Ons belang is de analyse van het gebruik van onze website
door onze website bezoekers om de resulterende statistieken te gebruiken om ons aanbod te bespreken.
en maken het interessanter voor u als gebruiker. Als het gebruikte analysegereedschap ernaast staat,
voor andere doeleinden of als we er gebruik van maken voor verdere belangen,
wij zullen u hierover direct informeren in de toelichting voor de betreffende analysetool.
1. Gebruik van Google Analytics
(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google
Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die
analyse van uw gebruik van de website. De informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van cookies
Informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Server van Google in Ierland
daar overgedragen en opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website,
Het IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere
partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in
In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in Ierland verzonden en daar afgekapt.
Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om de
website om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om meer informatie te verstrekken met de
gebruik van de website en de internetgerelateerde diensten aan de websiteexploitant.
Zorg voor.
(2) Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet
gegevens van Google.

(3) U de cookies opslaan door uw browsersoftware op de juiste manier in te stellen
voorkomen; Wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies
van deze website volledig. U ook gebruik maken van de registratie van de gegevens
gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en gerelateerd aan uw gebruik van de website, evenals
de verwerking van deze gegevens door Google te voorkomen door de volgende link naar
Browserplug-in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Hierdoor kunnen IP-adressen
op een overbrugde manier worden verwerkt, kan een persoonlijke wesusibility dus worden uitgesloten. Waar
gegevens die over u worden verzameld, zijn onderworpen aan een persoonlijke referentie, dit is daarom onmiddellijk uitgesloten en de
persoonsgegevens worden onmiddellijk verwijderd.
(5) In uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens in Ierland worden overgedragen, heeft Google
onder het EU-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-Framework.
(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001
Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor cross-device analyse van
bezoekersstromen, die worden uitgevoerd via een gebruikersnaam. U Mijn
“Persoonlijke gegevens” schakelt de cross-device analyse van uw gebruik uit.

Analyse door wiredminds

Onze website maakt gebruik van de tracking pixel technologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) om het gedrag van bezoekers te analyseren.

Gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, waaruit gebruikersprofielen onder een pseudoniem worden gemaakt. Waar mogelijk en nuttig, deze gebruikersprofielen zijn volledig geanonimiseerd. Cookies kunnen hiervoor worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en worden gebruikt om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden doorgegeven aan wiredminds of rechtstreeks verzameld door wiredminds. wiredminds kunnen informatie die door bezoeken aan de websites is achtergelaten, gebruiken om geanonimiseerde gebruikersprofielen te maken. De verkregen gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene en worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Voor zover IP-adressen worden geregistreerd, wordt hun onmiddellijke anonimisering gedaan door het laatste nummerblok te verwijderen.

WIDERSPRUCHSLINK (OPT-OUT)

Uitsluiten van tracking.

AFDELING 7 SOCIALE MEDIA EN ANDERE DIENSTEN VAN DERDEN

1. Integratie van YouTube-video’s
(1) We hebben YouTube-video’s opgenomen in ons online aanbod, die beschikbaar zijn op http://www.YouTube.com
opgeslagen en kan direct via onze website speelbaar zijn. Deze zijn allemaal in de “uitgebreide
gegevensbeschermingsmodus”, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden overgebracht,
als je de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de in lid 2 bedoelde video’s
gegevens over te dragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Met de integratie van YouTubeVideos
wij zijn geïnteresseerd in het maken van onze website interessanter en aantrekkelijker voor onze bezoekers.
en om een betere presentatie van inhoud of feiten te bereiken. Rechtsgrond voor de
Het gebruik van de plug-in is art. 1 p. 1 lit. f GDPR.
(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie die je hebt
toegang tot onze website. Bovendien zullen de in afdeling 5 van deze verklaring bedoelde gegevens
Verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount biedt waarmee u zich aanmeldt
of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens rechtstreeks naar uw
Account gekoppeld aan het. Als je niet wilt worden toegewezen aan je profiel op YouTube, moet je
Activeer de uitloging van de knop. YouTube slaat je gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor doeleinden
marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie
in het bijzonder (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het aanbieden van op vraag gebaseerde reclame en
om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U
heeft recht op bezwaar tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich inzet voor de uitoefening van deze
Youtube.
(3) Nadere informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube
in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en
Instellingen om uw privacy te beschermen: YouTube LLC, vertegenwoordigd door Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland;
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt ook uw persoonsgegevens in
ierland en heeft zich aangemeld bij het EU-privacyschild.

2. Integratie van Google Maps
(1) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daarmee streven we naar onze interesse in
Vergroot de aantrekkelijkheid van onze website door u direct op onze website interactieve kaarten aan te bieden
en u de kaartfunctie comfortabel gebruiken. Rechtsgrond voor de
Het gebruik van de plug-in is art. 1 p. 1 lit. f GDPR.
(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie die u
toegang tot onze website. Bovendien zullen de in afdeling 5 van deze verklaring bedoelde gegevens
Verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanschaft waarmee u zich aanmeldt
of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens rechtstreeks naar uw
Account gekoppeld aan het. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw google-profiel, moet u
Activeer de uitloging van de knop. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor doeleinden
marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie
in het bijzonder (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het aanbieden van op vraag gebaseerde reclame en
om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U
heeft recht op bezwaar tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich inzet voor de uitoefening van deze
Google.
(3) Nadere informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider
informatie die wordt verstrekt in het privacybeleid van de provider. Daar ontvangt u ook verder
informatie over uw rechten in dit verband en instellingsopties om uw
Privacy: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in Ierland.
3. Integratie van andere diensten van derden
(1) Op deze website maken we ook gebruik van aanbiedingen van Google (lettertypen). Door gebruik te maken van deze
Aanbiedingen kunnen wij u een betere gebruikerservaring bieden op onze website. Dit dient onze
Interesse in het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze website. Rechtsgrond voor het gebruik van deze aanbiedingen
is Art. 1 p. 1 lit. f GDPR.
(2) Door de website te bezoeken, ontvangt de betreffende externe provider de informatie die u
betreffende de subpagina van onze website. Bovendien is de in afdeling 5 van deze verklaring bedoelde informatie
de hierboven genoemde gegevens. Dit wordt gedaan ongeacht of deze derde partij een gebruikersaccount heeft
die u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u contact opneemt met de derde partij
ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als je de opdracht met je profiel wilt gebruiken,
met de betreffende derde partij moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. De
Externe aanbieders kunnen uw gegevens opslaan als gebruiksprofiel en deze gebruiken voor reclame,
marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd
(zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het aanbieden van op vraag gebaseerde reclame en voor de
andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. Je hebt
recht van bezwaar tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich inzet voor de uitoefening van deze
externe aanbieders.
(3) Nadere informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider
u de privacyverklaringen van deze providers verkrijgen in de volgende gegevensbeschermingsverklaringen. Ga er heen
u ook meer te weten komen over uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor bescherming
uw privacy:
(4) Adressen van de respectieve aanbieders en URL met hun privacybeleid:
a) Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

In de regel u deze website gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Alsco Berufskleidungs-Service GmbH behoudt zich echter het recht voor om alleen gebruikers die zich eerder bij Alsco Berufskleidungs-Service GmbH hebben geregistreerd, toegang te verlenen tot bepaalde gebieden. In dit verband garandeert de gebruiker dat hij naar waarheid volledige en actuele informatie op het registerformulier verstrekt. In het geval van een dergelijke registratie zullen de gegevens van de gebruikers worden gebruikt voor marktonderzoek, reclame en voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze website.

Alsco Berufskleidungs-Service GmbH verklaart dat persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in het kader van de wettelijke bepalingen van de Federal Data Protection Act (BDSG) en de Telemedia Act (TMG).

Alsco Professional Clothing Service GmbH
Algemeen directeur: René Schneider
Postbus 92 01 65
51151 Keulen