Duurzaamheid

Nachhaltigkeit
Produktgruppen anzeigen

Textielservice – ecologisch, economisch en sociaal waardevol

Met de textileservice creëren we een combinatie van economie en ecologie die niet alleen bedrijven en hun medewerkers ten goede komt, maar ook de maatschappij en het milieu. Door de milieuvriendelijke en productvriendelijke behandeling van duurzaam textiel, het flexibele gebruik ervan en de bijbehorende kosteneffectieve investering van de gebruikers, is onze service in principe duurzaam.

Leveranciersinformatie, het gebruik van gerecycleerd textiel en de gestandaardiseerde verwerking van textiel volgens de Duitse en Europese hygiëne- en veiligheidsvoorschriften zijn slechts enkele voorbeelden van een duurzame behandeling van producten en diensten.

Kreislauf Nachhaltigkeit Alsco

Bij Alsco worden processen continu geoptimaliseerd, regelmatig geïnvesteerd in machines en objecten en worden medewerkers individueel ondersteund.
Op deze manier zorgen we voor ons concurrentievermogen en onze winstgevendheid.

Daarnaast zijn alle processen gericht op het behoud van hulpbronnen en energie-efficiëntie. De recycling van textiel is verankerd in het principe van ons bedrijfsmodel. Alsco vertrouwt op het gebruik van duurzaam textiel dat daarom zo vaak mogelijk recyclebaar is. Om onze energie-efficiëntie te optimaliseren, werken we continu aan de verbetering van onze gestandaardiseerde processen in heel Duitsland. Dit komt niet alleen onze klanten ten goede, maar ook het milieu.

Energiebesparing door procesoptimalisatie 2000-2014

In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld het verbruik van hulpbronnen aanzienlijk verminderd. Dit wordt gedaan door te kijken door alle relevante gebieden van het totale proces en aan te passen waar het zinvol is.

Bijvoorbeeld in productie, door constante vernieuwing van de machines of in levering door het optimaliseren van de routes van onze chauffeurs. We realiseren ecologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld met behulp van moderne waterzuiverings-, hergebruik- en filtersystemen.

Gasverbruik

Duurzaamheid omvat ook de continue optimalisatie van de machines binnen onze productiefaciliteiten. Hier werd het gasverbruik voor was-, droog- en afwerkingsprocessen met 35% verminderd.

Brandstofverbruik

Om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen, gebruikt Alsco alleen nieuwe voertuigen met moderne dieselmotoren en ecologisch verstandige technologieën. Daarnaast is gericht wagenparkbeheer
onze tours worden regelmatig geoptimaliseerd. Hierdoor konden het brandstofverbruik en de emissies met 30% worden verminderd.

Stroomverbruik

Ons energiemanagementsysteem zorgt ervoor dat de productie zeer nauwkeurig wordt gecontroleerd en dat de benodigde energie optimaal wordt benut.
Deze continue optimalisatie heeft het de afgelopen jaren mogelijk gemaakt om het elektriciteitsverbruik binnen de productie met 30% te verhogen.
Verminderen. En dus om de extra energiebehoefte op het gebied van de nieuwe waterzuiveringsinstallaties te compenseren.

Water

Door interne waterbehandeling en de daaruit voortvloeiende recycling is Alsco erin geslaagd om water intern zo te behandelen dat het opnieuw kan worden gebruikt binnen het wasproces. Dit bespaart 36% zoet water.

Energieverbruik per kilo wasgoed

Hoewel particuliere huishoudelijke machines steeds zuiniger worden, is het onderhoud van een textieldienst ongelijk efficiënt en dus meer merkbaar op het gebied van duurzaamheid. Dit komt natuurlijk ook tot uiting in het energieverbruik.

Was thuis / op locatie = 1,10 kWh/kg
Wastextielservice 0,75 kWh/kg
Drogen thuis / ter plaatse = 1,80 kWh/kg
Drogen textielservice 0,75 kWh/kg

Waterverbruik per kg wasgoed

Waterbesparende technologieën en moderne opwerkingsinstallaties zorgen voor een laag waterverbruik en beschermen het milieu. Deze resultaten kunnen niet worden bereikt met machines thuis of op locatie in bedrijf.

Waterverbruik huis = 11,8 L / kg wasserij
Waterverbruik Textielservice = 4,9 L / kg Wasserij